ჩვენ შესახებ

შპს „თნთფარმა“ დაარსდა 2014 წელს და წარმოადგენს სწრაფად მზარდ ფარმაცევტულ კომპანიას საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე. კომპანია ორიენტირებულია სტაბილურ განვითარებაზე, ფარმაცევტული პროდუქციის ასორტიმენტის გაზრდაზე
და ხარისხის გაუმჯობესებაზე.

• გვაქვს მრავალწლიანი გამოცდილება მედიკამენტების იმპორტ–ექსპორტის და დისტრიბუციის მიმართულებით.
• ჩვენ ვთანამშრომლობთ წამყვან ფარმაცევტულ ქარხნებთან და დისტრიბუტორ კომპანიებთან.
• ჩვენი მიზანია შემოვიტანოთ და დავნერგოთ ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე მაღალი ხარისხის ეფექტური სამკურნალო პრეპარატები.

ჩვენი სტრატეგია და პრიორიტეტები

• სტაბილურობა
• ხარისხზე ორიენტირებულობა
• ნდობაზე დაფუძნებული პარტნიორული ურთიერთობები.
ჩვენი საქმიანობა დაფუძნებულია პროფესიონალი და მიზანდასახული გუნდის წევრების მარავლწლიან გამოცდილებაზე.

საქმიანობის სფეროები:

- მედიკამენტების იმპორტი

- ახალი სამკურნალო საშუალებების რეგისტრაცია და დანერგვა ქვეყნის ბაზარზე

- დისტრიბუცია საქართველოს მაშტაბით